INDEX ZAMĚSTNAVATELE

Průzkum INDEX Zaměstnavatele podle zaměstnanců firem je sestrou studie TOP Zaměstnavatelé podle studentů vysokých škol, která má v České republice již více než 12letou tradici.

INDEX Zaměstnavatele poskytuje jedinečné údaje českému trhu práce, kdo jsou TOP zaměstnavatelé podle samotných zaměstnanců, kde by se kandidáti měli ucházet o práci a kterým firmám se naopak nedaří mít spokojené zaměstnance. Výsledky hodnocení zaměstnanců jsou pro uchazeče zveřejněny na www.SKARIERA.cz

Hrdý partner aplikace ABSOLVENTI.cz

Informace o studii "INDEX Zaměstnavatele" podle zaměstnanců firem

Průzkum pracovního trhu INDEX Zaměstnavatele 2023 bude realizován v termínu: srpen-září 2023. Výsledky budou vyhlášeny v říjnu 2023.

INDEX Zaměstnavatele představuje přehled nejlépe hodnocených zaměstnavatelů podle zaměstnanců firem.

Pro detailnější výsledky nás neváhejte kontaktovat na michal.novak[zavináč]smarterhr.cz

Výsledky průzkumu ročníku 2022 INDEX Zaměstnavatele podle hodnocení zaměstnanců naleznete zde

O studii

Studie INDEX Zaměstnavatele podle zaměstnanců firem je sesterským projektem studie TOP Zaměstnavatelé podle studentů vysokých škol. Hodnocení probíhá mezi zaměstnanci firem v České republice. Projekt je realizován ve spolupráci se zaměstnavateli tak, že mnozí zaměstnavatelé posílají/sdílí odkaz na hodnocení firmy svým zaměstnancům a ti se mohou hodnocení zúčastnit. 

Cílem studie je poskytnout jedinečné údaje celému pracovnímu trhu i firmám samotným v podobě benchmarku (srovnání s ostatními firmami na trhu), kdo jsou TOP Zaměstnavatelé podle zaměstnanců pracujících v jednotlivých firmách a kde by se kandidáti měli ucházet o práci. Případně kterým firmám se vyhnout. Hodnocení po jednotlivých letech je u každé firmy uvedeno na www.SKARIERA.cz

Studie zároveň naznačuje zaměstnavatelům, o kolik může firma zvýšit výkonnost firmy zvýšením spokojenosti zaměstnanců a zlepšením pracovní kultury, tedy nakolik by mohla být firma ziskovější, kdyby její zaměstnanci byli více spokojení, motivovaní a angažovaní mimo jiné i díky dobré pracovní kultuře. 

Přínosy INDEXu Zaměstnavatele

Účast ve studii přináší konkrétní výstupy pro CEOs, vedení firmy, HR oddělení a manažery ve firmě.

 

Objektivní informace

Studie poskytuje firmám, jejich majitelům, manažerům, zaměstnancům a v neposlední řadě i kandidátům aktuální, reálný a detailní pohled na zaměstnavatele, jeho kulturu a pracovní prostředí. Včetně vývoje a zlepšení/zhoršení v jednotlivých letech. Studie udává "snímek" spokojenosti ve firmě za daný rok, kdy následující rok je vidět, jestli se prostředí ve firmě zlepšilo, zhoršilo nebo zůstalo neměnné. Studie nekumuluje hodnocení kontinuálně. 

Užitečný nástroj

Výstupy studie slouží jako zdroj informací pro akční plány ve vztahu k cílové skupině - zaměstnancům. V dlouhodobém horizontu mohou všechny zainteresované skupiny získávat soustavnou zpětnou vazbu o vývoji a trendech spokojenosti a tím podstatně snížit odchodovost z firmy, mít nižší náklady na nábor, nižší náklady na zaškolování nových pracovníků. Tím mít i vyšší produktivitu práce a zisk společnosti, protože zkušení pracovníci zůstávají ve firmě. 

Důvěryhodné poměření (benchmark) s trhem

Žebříček je založen na celosvětově uznávané metodologii popsané níže, která umožňuje objektivně identifikovat nejlepší zaměstnavatele na pracovním trhu díky hodnocení samotných zaměstnanců. Zaměstnavatelé mají přístup k datům z průzkumu prostřednictvím portálu www.SKARIERA.cz, kde najdou hodnocení své firmy a mohou si jej porovnat s firmami ve svém oboru podnikání. 

 

 

Metodika studie

Zaměstnanci vyplňují odpovědi na otázky studie v online dotazníku. 

Dotazník byl připraven organizátory podle celosvětově uznávané metodologie. Při přípravě dotazníku byly využity profesionální zkušenosti organizátorů a know-how z předchozích 12 ročníků studie TOP Zaměstnavatelé podle studentů vysokých škol. 

Žebříček společností v jednotlivých kategoriích je stanoven dle výsledků hodnocení respondentů. Každý rok probíhá revize otázek v průzkumu, která reflektuje trendy na trhu práce v České republice. 

 

Skóre nabývá hodnot mezi -100 a 100 včetně, vyšší hodnota znamená vyšší loajalitu respondentů. 

Výpočet skóre se provádí na základě dotazníku, při kterém respondenti dostanou otázku „Do jaké míry je, že byste doporučili (společnost/produkt/službu...) svým přátelům a známým?“ a odpovídají na škále 0 (zcela nepravděpodobné) až 10 (zcela pravděpodobné). Procento těch, kteří odpověděli 0 až 6 (neloajální) se odečte od procenta těch, kteří odpověděli 9 nebo 10 (loajální klienti). Výsledný rozdíl je hodnota skóre.

Například pokud 20 % klientů je neloajálních a 60 % loajálních, je skóre rovno 60 – 20 = +40.

Hodnoty skóre nižší než nula se obvykle vykládají jako příznak potíží s loajalitou, naopak víc než +50 je výborné. Záleží však také na kontextu a porovnání s konkurencí.

 

Termíny realizace studie

Termíny ročníku 2023

Sběr dat: 18. září - 29. září 2023
Místo sběru dat: firmy/zaměstnavatelé v Česku
Metoda sběru dat: online panel
Vyhodnocení dat: říjen 2023

Zveřejnění výsledků: říjen/listopad 2023

Výsledky ročníku 2022 podle hlasování více než 30 tisíc zaměstnanců

Speciální kategorie podle velikosti firmy

VELIKOST FIRMY NÁZEV FIRMY
malá firma (do 100 zaměstnanců) ABPLAST
střední firma (do 250 zaměstnanců) Devoteam
velká firma (do 1 000 zaměstnanců) Karvinská hornická nemocnice
největší firma (nad 1 000 zaměstnanců) innogy

Tabulka: výsledky hlasování více než 30 tisíc zaměstnanců podle velikosti firmy bez ohledu na obor podnikání na základě celosvětové metodologie.

Jednotlivé oborové kategorie

OBOROVÁ KATEGORIE NÁZEV FIRMY
Administrativa Vlková Partners
Automobilový průmysl Tawesco Automotive
Bezpečnost a ochrana majetku ELZY servis
Cestovní ruch ABF
Doprava DUKO
Elektrotechnika KYOCERA Document Solutions Czech
Energetika innogy
Farmacie, kosmetický průmysl Glenmark Pharmaceuticals
Finance, bankovnictví, pojišťovnictví Česká spořitelna - penzijní společnost
Gastronomie, pohostinství HELAN
Chemický průmysl FONTANA WATERCOOLERS
IT Pipedrive Prague
Logistika LogEx logistics
Marketing, reklama DDB
Media, žurnalistika Sportnet Data
Obchod, prodej, nákup IKEA Česká republika
Ochrana životního prostředí H - REKULTIVACE
Ostatní Technické služby města Duchcova
Personalistika CBL TW
Polygrafie HART PRESS
Poradenství VGD
Poštovní a zásilková služba Postkom
Potravinářství AKCIOVÝ PIVOVAR DALEŠICE
Právní služby Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři
Reality CTP Invest
Sklářská a keramická výroba Saint-Gobain Sekurit ČR
Služby LE CYGNE SPORTIF GROUPE
Sociální péče Domov třetího věku
Sport Sportplex Frýdek-Místek
Stavebnictví Casta
Strojírenství Hořické strojírny
Telekomunikace STARNET
Textilní průmysl Kümpers Textil
Těžební průmysl Austin Powder Service CZ
Umění a kultura Divadla Kladno
Věda a výzkum Agrotest fyto
Veterinářství VETCENTRUM Duchek
Vrcholový management PROMET GROUP
Výroba ABPLAST
Vzdělávání Základní škola, Praha 4, Bítovská 1
Zdravotnictví a lázeňství Nemocnice Dačice
Zemědělství POLABÍ Vysoká
Zprostředkovatelská činnost Alpha Supplies

Tabulka: výsledky hlasování více než 30 tisíc zaměstnanců podle oborového zaměření firmy na základě celosvětové metodologie.

Výsledky pro jednotlivé firmy, včetně porovnání v oboru podnikání firmy, je možné zobrazit v administraci SKARIERA.CZ. Výsledky pro uživatele je možné zobrazit ve veřejném profilu na SKARIERA.CZ.

Pod záštitou
Odborný garant
Mediální partner
Hlavní partneři
Partneři
Partnerské školy
Pod záštitou
Odborný garant
Mediální partner
Hlavní partneři
Partneři
Partnerské školy